Diabetische vergoeding 2019

Om in 2019 in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg bij Diabetes mellitus is het nodig dat je een Zorgprofiel (zorgzwaarte) toegewezen krijgt. Die krijg je door een bezoek te brengen aan een podotherapeut. Vanaf 1 januari 2015 heeft de podotherapeut een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg. De podotherapeut bepaalt na een uitgebreid voetenonderzoek, volgens het protocol Zorgmodule Preventie Diabetische voetulcera 2014, uw zorgprofiel. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De podotherapeut stelt een persoonlijk behandelplan van u op. Vervolgens rapporteert de podotherapeut het behandelplan naar de behandelend pedicure.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zoals hierboven aangegeven, het persoonlijke Zorgprofiel is een vereiste om in 2019 in aanmerking te komen voor een (eventuele) vergoeding van de kosten voor voetzorg in geval van Diabetes mellitus. Deze vergoeding voor instrumenteel noodzakelijke voetzorg wordt voor de Zorgprofielen 2, 3 en 4 bekostigd vanuit de basisverzekering. Er is dan sprake van een Sim 1 met een medisch noodzaak. Wanneer de behandeling een persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed, maar eventueel vanuit de aanvullende verzekering, waarover u hierna wordt geinformeerd. Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd, ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde Zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken. De pedicure declareert vervolgens de uitgevoerde pedicurebehandelingen rechtstreeks bij de podotherapeut die het behandelplan heeft opgesteld.

Afhandeling declaratie: u ontvangt voor de in het behandelplan opgestelde medisch noodzakelijke voetzorg dus geen factuur. Indien u meer voetverzorging vraagt als medisch noodzakelijk, als vermeld in uw persoonlijke behandelplan, betaalt u wel dit meerdere niet medisch noodzakelijke deel aan de medisch pedicure.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals voetzorg vallende onder Zorgprofiel 1, komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en polis die u heeft. Een mogelijke vergoeding daarvoor kunt u controleren door hier te klikken.

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en
voetverzorgingsadviezen
- 1/2/3/4
Geen verlies PS* of PAV* (met of geen zelfmanagement) Sims 0 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Sims 1 1
Evt. vergoeding vanuit aanvullende verzekering
Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Sims 1
Verlies PS/PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Sims 1 2
Vanuit basisverzekering
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Sims 1
Verlies PS i.c.m. PAV Sims 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Sims 2 3
Vanuit basisverzekering
Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Sims 2
Inactieve Charcot Sims 2
Sims 3
4
Vanuit basisverzekering
Genezen ulcus of amputatie Sims 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actie plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties Ziekenhuiszorg
*   PS = protectieve (beschermde) sensibiliteit
*   PAV = perifeer arterieel vaatlijden

Tabel 1: Gemodificeerde Sims Classificatie en Zorgprofiel

Pedicure afspraak maken
Of bel
010 262 03 57

Voordelen

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Maak een afspraak

Wat andere cliënten zeggen

5

Ik heb van al deze vragen nergens wat op aan te merken, ga zo door!

- Cora Bosman

 

Bekijk alle reviews