Overige vergoedingen 2024

Zoals velen van u weten is de vergoede voetzorg vanuit de basisverzekering per 1 januari 2023 verruimd. Eerder hadden alleen cliënten met diabetes en een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve zorg uit de basisverzekering. Nu geldt dit ook voor cliënten met overige aandoeningen en een verhoogd risico op voetulcera. Deze cliënten kunnen met een verwijzing van de huisarts door de podotherapeut een risicoprofiel krijgen en zo mogelijk voor de basisverzekerde zorg in aanmerking komen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit in juni 2022 bepaald in een verduidelijking van haar standpunt uit 2010. Deze beleidswijziging is inmiddels opgenomen in de reeds bestaande NZa-beleidsregel overige geneeskundige zorg. De geneeskundige preventieve voetzorg wordt door zorgverzekeraars rechtstreeks gecontracteerd bij podotherapeuten, waarbij zij voor een belangrijk deel het werk uitbesteden aan medisch pedicures.

Ingangsdatum

De te leveren geneeskundige preventieve voetzorg valt al vanaf 1-1-2023 onder de basisverzekering. Hiervoor is echter wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Patiënten kunnen doorverwezen worden naar de podotherapeut middels een verwijzing op papier of digitaal via bijvoorbeeld Zorgdomein.

Doel

De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere mobiliteit en een daling van zorgkosten die gepaard gaan met ulcera en amputaties.

Welke doelgroep betreft dit?

Het uitgangspunt voor de preventieve voetzorg is dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, doordat het gevoel in de voeten kan verminderen (neuropathie) en de doorbloeding kan verslechteren (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met drukplekken. Er is een veelvoud aan ziektebeelden waarbij bovengenoemde risicofactoren kunnen optreden. Denk hierbij aan onder andere patiënten met nefropathie, perifeer arterieel vaatlijden, ziekte van Parkinson, vormen van Reuma, neuropathische aandoeningen (zoals MS, HMSN, ALS), een oncologische aandoening of een (in)actieve Charchotvoet.

Belangrijk aandachtspunt

Zoals hierboven aangegeven kunnen cliënten die nu gebruik maken van de aanvullende verzekering mogelijk recht hebben op zorg uit de basisverzekering. Deze cliënten kunnen met een verwijzing van de huisarts naar de podotherapeut een zogenaamd risicoprofiel aangemeten krijgen en zo mogelijk in aanmerking komen voor de basisverzekerde zorg. Deze verschuiving binnen de basisverzekering maakt dat zorgverzekeraars hun voorwaarden van de aanvullende verzekering heroverwegen. Uiterlijk op 12 november 2023 moeten zorgverzekeraars de zorgpremie voor 2024 bekend maken. Wij adviseren u dan ook om te controleren of uw voetzorg ook volgend jaar weer in de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar is opgenomen. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan!

Pedicure afspraak maken
Of bel
010 262 03 57

Voordelen

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Maak een afspraak

Wat andere cliënten zeggen

4

Op de startpagina van deze website staat alleen Ria vermeld. Misschien een idee om ook de naam van de dochter te vermelden? (ze staat tenslotte ook op de foto).

- Marjolein Kooren (en John Meijer)

 

Bekijk alle reviews
Bekijk en schrijf reviews