Terug naar blogoverzicht

Coronavirus en pedicurebehandeling (deel 1.)

Coronavirus en pedicurebehandeling (deel 1.)

De wereld is momenteel in de ban van het coronavirus een ook in Nederland stapelen de maatregelen zich op. Maar wat betekent dit nu voor onze praktijk. Hoe gaan wij zo verantwoordelijk mogelijk te werk vandaag de dag. ProVoet hanteert hiervoor de bronnen van de Rijksoverheid (het RIVM), afgeleiden van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure (voorheen ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’).

Omgang met praktijk in relatie met genomen maatregelen 12 maart 2020

Indien last van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? In dat geval worden er geen behandelingen door ons uitgevoerd en wordt elk contact vermeden. Wij zijn extra voorzichtig met de behandelingen van specifieke doelgroepen, zoals oudere mensen en mensen met een verzwakte weerstand. Andersom geldt de regel dat clienten met bovengenoemde klachten niet worden toegelaten tot onze medisch pedicure praktijk. Derhalve hebben wij deze melding op onze website, vragen wij cliënten bij binnenkomst of ze klachten hebben en hebben wij een mededeling hierover op onze praktijkraam aangebracht. Cliënten worden door ons ook actief geinformeerd per e-mail bij het inplannen van een behandelafspraak. Wij vragen de clienten bij het binnentreden of zij de informatie hebben gelezen en/of op de hoogte zijn van het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Om bovengenoemde redenen kunnen wij de medische voetbehandeling continueren. Wij houden de meldingen van het RIVM en de website van onze brancheorganisatie ProVoet met regelmaat in de gaten over nieuwe ontwikkelingen.

Omgaan met ambulante clienten in relatie tot de genomen maatregelen van 12 maart 2020

In hoofdlijnen gelden dezelfde adviezen als voor de pedicurepratkijk. Met dit verschil: als wij op locatie werken willen wij van te voren al weten of het verantwoord is om te gaan behandelen en of de client bovengenoemde klachten heeft. Wij zijn dan overgeleverd aan de plaats waar de behandeling plaatsvindt en de daar geldende regels. Indien wij zelf klachten zouden hebben gaan wij beslist niet op pad en wij gaan ook niet naar clienten waarvan wij vooraf weten dat deze de klachten hebben. Wij bellen of emailen van te voren, of vragen het bij binnenkomst bij client na. Tevens hebben wij dit op onze website vermeld en communiceren de aangescherpte maatregelen actief.

Hygienemaatregelen bij ons om verspreiding van het virus te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze algemene hygienemaatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Handen regelmatig wassen met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Mogen wij de hand nog schudden met cliënten

De nieuwe maatregel is dat mensen geen handen meer moeten schudden met elkaar. Ook de algemene hygienemaatregelen blijven van kracht.

Welke extra maatregelen treffen wij in onze praktijk

  • Toetsen van pinautomaat worden regelmatig met alcohol schoongemaakt
  • Toesen van de computer worden regelmatig met alcohol schoongemaakt
  • Deurklinken worden regelmatig met alcohol schoongemaakt
  • De balie die clienten (mogelijk) hebben aangeraakt met alcohol gereinigd
  • Wij laten clienten zo min mogelijk contant betalen

Mondkapjes

Binnen onze voetverzorgingsbranche moeten mondmaskers aan bepaalde eisen voldoen die zijn beschreven in het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure. Het type wat wij dienen te dragen is IIR en voldoet aan de norm NEN-EN 14683. Het betreft een niet-vocht doorlatend mondmasker. Het dragen van stoffen mondmaskers is alleen zinvol als deze voldoen aan de gestelde normen. Wij dragen het mondkapje op het moment dat een client de praktijk binnentreedt en wij hebben een mondkapje op, op het moment dat de ambulante client (aan huis!) de deur voor ons opent.

Desinfecteren met alcohol

Net als de mondmaskers is de verkrijgbaarheid onder druk komen te staan en zal steeds schaarser worden. Het standaard desinfecteren van de voeten met alcohol is tegenwoordig niet meer noodzakelijk. Je kunt ervoor kiezen om in plaats van desinfectie de voeten te reinigen met water en zeep. Wij gebruken nog steeds alcohol als desinfectie.

Bron: ProVoet en Pedicural Voetzorg vof

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews