Terug naar blogoverzicht

Duurzaam ondernemen binnen onze praktijk

Duurzaam ondernemen binnen onze praktijk

Definitie MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, is ondernemen met aandacht voor naast Profit (winstgevendheid en investering in de omgeving van ons bedrijf) ook voor People (aandacht voor gezondheidsrisico's voor client en personeel) en Planet (milieu). In onze bedrijfsvoering geven wij alle 3 P's veel aandacht, maar gaan graag in deze Blog in op het milieu-aspect binnen ons bedrijf.

Afvalstromen in praktijk

Veel produkten in onze praktijk zijn verpakt in plastic. Ondanks dat de maatschappij de berg plastic probeert terug te dringen door het te scheiden en te recyclen, stijgt de produktie jaarlijks blijkt uit diverse onderzoeken. Om u een indruk te geven in de afvalstromen binnen onze praktijk geven wij u een opsomming van de diverse afvalstromen waar wij terdege rekening mee houden.

Plastics - Verpakkingsmateriaal van verzorgingsprodukten, geplastificeerd papier, plastic wegwerpschorten en handschoenen. Lege (gereinigde) plastic flessen schoonmaakmiddel/alcohol e.d., lege tubes worden door ons gedeponeerd in de kunststof afvalcontainer.

Papier - Zuiver papier, dus ook wegwerp(hand)doekjes. Ook als deze lichte sporen van desinfectiemiddelen bevatten. Versnippert papier van de zakelijke administratie en allerlei rest papier komt terecht in de papierafvalcontainer.

Chirurgische mesjes - Deze verzamelen wij in een speciale container, mede om prik- en snij-incidenten te voorkomen. In het verleden speelden apothekers een rol in het inzamelen daarvan. Wij kunnen de container met mesjes inleveren bij onze vertrouwde groothandel Podiamed.

Apparatuur - Apparatuur die aan vervanging toe is binnen de praktijk, zoals een pedicuremotor kunnen wij ook inleveren bij onze groothandel waar deze is aangeschaft. Hier demonteren ze het apparaat en verzamelen bruikbare onderdelen voor reparaties aan defecte apparatuur. De overige onderdelen gaan naar de afvalverwerker.

Onze afgeschreven kantoorinvesteringen zoals een printer gaan ook rechtstreeks naar de afvalverwerker.

(Giftige) vloeistoffen; klein chemisch afval (KCA) - Aceton, dat bijvoorbeeld in veel nagellakremovers zit, hoort bij het klein chemisch afval, net als ethanol- en alcolholhoudende middelen.


Duurzaamheid is de toekomst

Duurzaamheid is niet zomaar een trend, het is de toekomst. Voor pedicures zal ook zeker het aspect 'People' belangrijk zijn. Er wordt met materialen, apparaten en chemicalien gewerkt aan gezondheid en vitaliteit van mensen. Op veel gebieden zijn kleine en grote stappen te maken. Wij blijven alle bedrijfsprocessen binnen onze praktijk analyseren om zo verantwoord mogelijk te (blijven) ondernemen.Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews