Terug naar blogoverzicht

Hygiëne en infectiepreventie in de praktijk

Hygiëne en infectiepreventie in de praktijk

Belang van een goede hygiëne.
Als medisch pedicure werken wij met allerlei instrumenten die in aanraking komen met de huid en soms met lichaamsvloeistoffen. Micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, kunnen via deze instrumenten gemakkelijk van de ene patiënt op de andere overgedragen worden en voor ziektes of infecties zorgen. Maar dat niet alleen, ook onze eigen gezondheid als medisch pedicure is in het spel! Het is daarom belangrijk om onder meer de instrumenten op de juiste manier te ‘reinigen’.

Verschil tussen reinigen, desinfecteren en steriliseren.
‘Reinigen’ is eigenlijk geen goed woord in deze context, want dit betekent enkel het verwijderen van zichtbaar vuil en zichtbaar en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich handhaven, vermeerderen en verspreiden. Micro-organismen zijn niet met het blote oog te zien en kunnen na het reinigen achterblijven op de instrumenten. Om micro-organismen te verwijderen is meer nodig; desinfecteren of steriliseren. Bij desinfecteren wordt het besmettingsrisico tot een minimum beperkt, maar niet alle micro-organismen worden gedood. Dit gebeurt wel als de instrumenten worden gesteriliseerd. 

Wij gebruiken voor elke nieuwe client gedesinfecteerde of gesteriliseerde instrumentariumsets en nieuwe steriel verpakte wegwerpmesjes. 

Aandacht voor persoonlijke hygiëne
Hygiëne in de pedicurepraktijk gaat echter nog veel verder dan enkel het op de juiste manier reinigen, desinfecteren en steriliseren van de materialen. Ook de persoonlijke hygiëne speelt een belangrijke rol. Wij als medisch pedicure nemen de volgende maatregelen.

    • Voor en na elke behandeling de handen wassen en desinfecteren
    • Cliëntgebonden handschoenen dragen
    • Kapotte handschoenen direct vervangen
    • Neusmondmasker dragen
    • Bril of veiligheidsbril dragen
    • (Werk)kleding dragen die alleen binnen de praktijk wordt gebruikt.
    • Elke dag schone werkkleding dragen
    • Geen sieraden dragen
    • Wondjes aan handen, armen of gelaat afdekken met pleister
    • Niet eten, roken en drinken in de behandelruimte

Praktijk hygiëne
Wij hebben met de inrichting van de praktijk zoveel mogelijk rekening gehouden dat alle oppervlakten gemakkelijk te reinigen zijn. Waterkraan die niet met de hand bediend behoeft te worden maar met elleboogbediening. Wij houden de gebruikte en gedesinfecteerde of gesteriliseerde instrumenten strikt gescheiden. Dagelijks worden de werkoppervlakken en de vloer schoongemaakt. Er wordt niet gerookt en er wordt niet gegeten en gedronken in de behandelkamer. Huisdieren hebben geen toegang tot de behandelkamer, uitgezonderd een blindengeleidehond.

Huisregels
En tot slot wordt het door ons zeer op prijs gesteld dat je voeten schoon en/of gewassen zijn. In verband met de hygiëne van de praktijkruimte willen wij u vragen de sokken en eventueel in de zomer uw schoenen aan te houden totdat u in de behandelstoel plaatsneemt. 

Namens het medisch pedicureteam Ria en Samantha 

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews