Terug naar blogoverzicht

Marktonderzoek: wie bezoekt een pedicure

Marktonderzoek: wie bezoekt een pedicure

Van de Nederlanders van 20 jaar of ouder bezoekt 29% in een kalenderjaar wel eens een pedicurepraktijk.

Ruim 50% van de bezoekers bezoekt een pedicure vanwege medische redenen. En ruim 25%van de consumenten laat zich behandelen door een pedicure omdat men het een prettig verwenmoment vindt.

Graag willen wij u laten kennismaken wie nu zoal een pedicure bezoekt, de behandelfrequentie, de redenen om naar een pedicure te gaan, hoe men bij de pedicure is terechtgekomen en de motieven om niet naar een pedicure te gaan.

Pedicurebezoekers

Het zijn met name vrouwen die zich laten behandelen door een pedicure. Een op de drie vrouwen bezoekt een pedicurepraktijk. Onder de mannen betreft het 22%. Als we kijken naar de leeftijd, bestaan er duidelijke verschillen. Over het algemeen geldt, hoe ouder men is, des te groter de kans bestaat dat men een pedicure bezoekt. Van de mensen tussen 20 en 30 jaar bezoekt slechts 13% een pedicure.

De behandelfrequentie houdt ook duidelijk verband met de leeftijd en de hoogte van het brutogezinsinkomen. Hoe ouder en/of hoe hoger het inkomen, des te frequenter men zich laat behandelen door een pedicure.

Redenen om naar een pedicure te gaan

Ruim 50% van de consumenten die naar de pedicure gaan, doet dit vanwege medische redenen. Ruim 25% van de consumenten laat zich behandelen door een pedicure omdat men het een prettig verwenmoment vindt. Ruim 8% van de pedicurebezoekers geeft als hoofdmotief aan dat men het uiterlijk belangrijk vindt. Onder overige redenen worden veel motieven genoemd van (licht) medische aard, zoals diabetes, kalknagels, veel eelt en likdoorns.

Contactbron pedicure

Een op de drie consumenten is bij een pedicure terecht gekomen omdat men de pedicure al in de vrienden- en kennissenkring kende. Nog eens 22% van de consumenten is bij de pedicure terechtgekomen door mond-tot-mondreclame in de vrienden- en kennissenkring ofwel door de website van de pedicure. Ruim 13% van de bezoekers van een pedicure is doorverwezen door een arts of medisch specialist.

Van de mannen die naar de pedicure gaan heeft 26% de pedicure leren kennen als gevolg van een doorverwijzing door een arts of medisch specialist. Onder de vrouwen betreft dit slechts 8%.

Verzorgingsgebied van een pedicurepraktijk

Een gemiddelde pedicure behaalt 84% van de omzet bij cliënten die binnen de gemeente waar de praktijk is gevestigd. Ruim 62% van de omzet behaalt men bij de cliënten binnen het 4-cijferige postcodegebied waar men is gevestigd. Uiteraard heeft de vestigingslocatie invloed op deze percentages; indien een pedicurepraktijk precies midden in een 4-cijferig postcodegebied is gehuisvest, dan zal het omzetaandeel dat binnen het postcodegebied wordt gerealiseerd veelal hoger zijn dan het gemiddelde. Dit geldt ook voor de locatie binnen de gemeente. Een praktijk aan de rand van een gemeente zal normaliter een wat kleiner omzetaandeel binnen deze gemeente hebben, omdat men ook cliënten trekt van net over de gemeentegrens.

Tussen de verschillende type pedicurepraktijken bestaan lichte verschillen. Praktijken die in een bedrijfspand zijn gevestigd hebben veelal een groter geografisch verzorgingsgebied dan de pedicures die vanuit een eigen huis werken. Binnen het 4-cijferige postcodegebied waar men is gevestigd is dit echter niet het geval. Zo behalen pedicures die vanuit het eigen huis werken 58% van de omzet binnen het 4-cijferige postcodegebied. Onder de pedicures die vanuit een bedrijfspand werken betreft dit omzetaandeel 63%.

Motieven om niet naar een pedicure te gaan

Ruim 60% van de consumenten die nooit naar een pedicure gaan geeft als hoofdreden aan dat men geen problemen aan de voeten heeft. Daarnaast vindt 22% van de mensen die geen pedicurebehandelingen ondergaan dat het veel te duur is. Het zijn met name vrouwen die een behandeling van een pedicure/voetverzorger te duur vinden. Als we kijken naar de inkomensgroepen wordt met name onder de lagere inkomens het hoofdmotief dat het veel te duur is genoemd. Door de beneden modale inkomensgroep wordt dit motief door 33% genoemd. Door de boven modale inkomensgroep wordt dit slechts door 11% genoemd.

Bron: Marktmonitor uiterlijke verzorging

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews