Terug naar blogoverzicht

Medisch noodzakelijke voetbehandeling (Corona deel 5)

Medisch noodzakelijke voetbehandeling (Corona deel 5)

Op maandag 14 december 2020 zijn er in de Coronapersconferentie van overheidswege nieuwe regels en bepalingen aan een ieder opgelegd. Zo ook aan onze medisch pedicurepraktijk. Inhoudelijk betekent dit dat wij alleen nog medisch noodzakelijke voetbehandelingen mogen verrichten en geen cosmetische voetverzorging. De verschillen in deze tweedeling leggen wij u hierna uit.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg

  • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken
  • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken
  • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus
  • Open kloven bij clienten met risicovoeten (diabetes, vaatlijden, reuma enz.)
  • Een achterliggende aandoening (diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatzieken, neurologische aandoening, longaandoening, verstoorde immuniteit, bloedstolllingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek), waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zou plaatsvinden
  • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking
  • Voetzorg bij clienten met diabetes mellitus vanaf Zorgprofiel 2: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan van client.

Het belangrijkste uitgangspunt bij medisch noodzakelijke voetzorg is dat door het uitvoeren van deze medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de client kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Niet gecontracteerde voetzorg

Onze branchevereniging ProVoet kreeg in het voorjaar van 2020 tijdens de eerste lockdown, bevestiging van de overheid en de landelijke vereniging van huisartsen (LHV), dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke-, niet gecontracteeerde, voetzorg bij clienten die voor de Coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.

Situatie gecontracteerde voetzorg

In tegenstelling tot de eerste lockdown is het in geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan van client.

Uitzondering 'Model noodverordening' Ministerie Justitie en Veiligheid

Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures valt niet onder 'inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend' (Art. 2.3 lid 1 onder g), nog onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (Art. 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het 2e lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygienevereisten in acht worden genomen.

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews