Terug naar blogoverzicht

Preventieve voetzorg vanaf 1 januari 2023

Preventieve voetzorg vanaf 1 januari 2023

Na een uitspraak van het Zorginstituut Nederland gold 1 januari 2024 als ingangsdatum. Op dit moment hebben alleen diabetespatiënten recht op deze vergoeding. Het Zorginstituut stelde dat de soort aandoening er niet toe mag doen of iemand wel of niet de zorg vergoed krijgt. Preventieve voetzorg is onder meer belangrijk om amputaties te voorkomen.

De NZa heeft nu – klaarblijkelijk vanuit het oogpunt van het belang van deze voetzorg – de ingangsdatum vervroegd. Daarbij heeft de NZa aangegeven welke zorg iemand vergoed krijgt, afhankelijk van hoe groot het risico is.Het uitgangspunt voor preventieve voetzorg is dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, doordat het gevoel in de voeten kan verminderen (neuropathie) en de doorbloeding kan verslechteren (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met drukplekken. De preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven en betere mobiliteit. Clienten met Parkinson, reuma, neuropathische aandoeningen zoals MS, HMSN en ALS en evenzo oncologische aandoeningen vallen hieronder.

Podotherapeuten zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze zorg, maar zij besteden een belangrijk deel van het werk uit aan medisch pedicures. Het behandeljaar 2023 wordt dus een overgangsjaar, waarin podotherapeuten en medisch pedicures afspraken maken.

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews