Terug naar blogoverzicht

Uitslag 'Klanttevredenheidsonderzoek'

Uitslag 'Klanttevredenheidsonderzoek'

Een klanttevredenheidsonderzoek betekent klanttevredenheid meten. Klanttevredenheid meten is erg belangrijk.Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening binnen onze mogelijkheden. Om dit in kaart te brengen hebben wij zoals eerder aangegeven een complete module op onze website geïntegreerd, waarbij onze cliënten over onze dienstverlening en praktijk hun oordeel kunnen geven. In september/oktober 2016 hebben wij de cliënten gevraagd om het Evaluatieformulier zo eerlijk mogelijk in te vullen met als doel inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten binnen onze bedrijfsvoering. Sluitingsdatum voor het invullen om deel te nemen aan de door ons uitgeschreven loting van 3 cadeaubonnen hadden wij gesteld op 15 oktober 2016, waarbij de uitslag van deze trekking in een Blog op 1 november 2016 door ons bekend zou worden gemaakt. Welnu, hierna vermelden wij de prijswinnaars.

Op onze website kunt u de ingevulde beoordelingen met daaraan gekoppelde reacties inzien welke wij hebben ontvangen. Met een aantal stellingen hebben wij direct invulling gegeven, zoals aanschaf van een PIN-automaat! Op andere vragen volstond alleen een reactie van ons aan de cliënt. In totaal hebben wij 36 reacties ontvangen waarbij een totale waardering van 4 Googlesterren (van de 5 sterren!) is vastgesteld. De sterren in Google zijn een mooie visuele weergave van 'iets' dat beoordeeld wordt. Naast het feit dat wij bijzonder tevreden zijn met deze ontvangen hoge score, zullen wij alert blijven op mogelijke verbeteringen binnen de bedrijfsvoering.

Alvorens wij de uitslag van de trekking met u willen delen, willen wij een ieder bedanken voor de gedane moeite om het uitgebreide Evaluatieformulier in te vullen en aan ons door te zenden. Wij feliciteren de volgende gelukkigen.

Trekking/Uitslag:

  1. Sylvia Heys (cadeaubon t.w.v. €. 20,00)
  2. Ans Beukers (cadeaubon t.w.v. €. 15,00)
  3. Ulrika Schoppers (cadeaubon t.w.v. €. 10,00)

Bij uw eerstvolgende behandeling wordt u deze overhandigd, waarbij deze direct kan worden verzilverd!

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews