Terug naar blogoverzicht

Voeding als medicijn bij diabetespatiënten succesvol

Voeding als medicijn bij diabetespatiënten succesvol

Meer dan 2/3 van de 55 patiënten met diabetes type 2 die deelnemen aan een proef van Zorgverzekeraar VGZ, hoeven geen of veel minder diabetesmedicatie te gebruiken. Dit blijkt uit de eerste tussentijdse resultaten van de proef ‘Keer Diabetes Om’ in Uden waarbij voeding als medicijn wordt gebruikt.

In veel gevallen blijkt diabetes om te keren als mensen zelf, geholpen door hun arts, voor andere voeding en voor meer beweging kiezen. Hiermee krijgt de patiënt weer de regie over zijn eigen gezondheid. Onder ‘omkering’ wordt verstaan het omkeren van het ziekteproces. Oftewel het omkeren van de ‘medicatiespiraal’ en het progressieve karakter van de ziekte. Dit heeft als doel dat diabetespatiënten uiteindelijk geen of veel minder medicatie hoeven te gebruiken. Twee jaar geleden is er een eerste mini-pilot gestart. Van de negen deelnemers zijn nu nog steeds zes deelnemers omgekeerd en praktisch medicatievrij. Het blijkt dus ook voor de langere termijn te werken. Deze aanpak laat ook zien dat de behandeling van diabetes niet altijd door medicijnen hoeft te worden ondersteund. Professor Dr. Hanno Pijl, diabetoloog LUMC en lid van de Gezondheidsraad zegt hierover: “Ik vind het verbijsterend dat er miljarden worden geïnvesteerd in pillen die maar marginaal werken, terwijl deze ziekte met voeding en beweging (volledig) aan te pakken is.”

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews