Terug naar blogoverzicht

Wat is bloedsuikerspiegel (Diabetes deel 2.)

Wat is bloedsuikerspiegel (Diabetes deel 2.)

Weet u wat uw bloedsuikerspiegel is? Of wat de symbolen en gevaren zijn van een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel? Een gezonde bloedsuikerspiegel is belangrijk. Wij informeren u graag over wat deze spiegel precies betekent. Wanneer uw bloedsuikerspiegel niet gezond is, betekent dit dat deze te laag of te hoog is. Beide afwijkingen hebben hun eigen kenmerken.

Betekenis van bloedsuikerspiegel.

Voeding die koolhydraten bevat, wordt in uw maag en darmen omgezet in glucose (suiker). De glucose wordt door uw bloed vervoerd en komt terecht bij uw spieren en organen, die dit nodig hebben. Om bloedsuiker op te nemen, heeft uw lichaam insuline nodig. Dit is een term die u vast kent, waarschijnlijk van suikerziekte (diabetes), waarover later meer.

Schommelingen bloedsuiker zijn merkbaar

Schommelingen in uw bloedsuikerspiegel merkt u duidelijk. Het lichaam kan zelf overigens prima maatregelen nemen tegen een dalende bloedsuikerspiegel. U kunt de bloedsuikerspiegel op peil houden door voeding. Wanneer u gedurende een langere periode niet eet, zal de bloedsuikerspiegel dalen. Om de bloedsuiker op het benodigde niveau te krijgen, stopt het lichaam met het aanmaken van insuline en gaat het over op de aanmaak van glucagon. De lever slaat glucose op en glucagon zorgt ervoor dat de opgeslagen glucose in de lever wordt vrijgegeven om zo de bloedsuikerwaarde weer op het gewenste niveau te brengen.

Wat is een te lage bloedsuikerspiegel

Een te lage bloedsuikerspiegel betekent dus dat het gehalte glucose in het bloed te laag is. Dit kan gebeuren wanneer u te lang niet voldoende koolhydraten eet. Een te lage bloedsuikerspiegel zal resulteren in symptomen die zeer herkenbaar zijn, voornamelijk honger. Met die honger komt ook een gebrek aan energie. Houdt de te lage spiegel aan, dan kunnen er ook andere symptomen optreden, zoals: zweten, trillen, duizeligheid, hartkloppingen, gaapaanvallen, hoofdpijn.

In ernstige gevallen kan dit zorgen voor een verward gevoel en rusteloosheid, tintelingen in het lichaam, een verminderd (wazig) zicht of stemmingswisselingen. Bij mensen met diabetes noemt men een te lage bloedsuikerspiegel een ‘hypo’.

Wat is een te hoge bloedsuikerspiegel

Een te hoge bloedsuikerspiegel kan alleen optreden bij mensen met diabetes. Dit is dan ook de reden dat mensen met diabetes insuline moeten injecteren. Om hun bloedsuikerspiegel naar een gezonde waarde te krijgen, moeten zij extra insuline inspuiten omdat de insuline-aanmaak van hun eigen lichaam onvoldoende is.

Wanneer diabetespatiënten een te hoge bloedsuikerspiegel hebben, noemt men dit een ‘hyper’. Een hyper dan zeer gevaarlijk zijn. Deze wordt gekenmerkt door onder andere dorst, vermoeidheid, veel moeten plassen en soms ook jeuk. In ernstiger gevallen kan een hyper zorgen voor ontregeling van de stofwisseling met uitdroging, verzuring, bloeddrukdaling, misselijkheid en braken tot gevolg. In extreme gevallen kunnen mensen zelfs overlijden aan een hyper. Wanneer iemand een hyper heeft, is het zaak om zo snel mogelijk een ruime hoeveelheid glucose toe te dienen.

Wanneer is de bloedsuikerspiegel te hoog of te laag?

Een gezonde waarde voor de bloedsuikerspiegel is tussen 4,5 en 9mmol/l. Op een nuchtere maag mag deze waarde niet hoger zijn dan 8. Men spreekt van een te lage bloedsuikerspiegel bij een waarde onder de 3,5 en een te hoge spiegel bij een waarde hoger dan 9.

Bloedsuiker prikken bij twijfel

Nu u de bloedsuikerspiegel kent, weet u ook waar u alert op moet zijn. Wist u dat u zelf uw bloedsuikerspiegel in de gaten kunt houden. U kan een glucosemeter (online) kopen en de metingen zelf op vaste tijdstippen opnemen. Wanneer u zo nu en dan last hebt van een lage bloedsuikerspiegel, is dit geen probleem. Dit is iets wat u zelf eenvoudige kunt corrigeren door koolhydraatrijk voedsel te eten. Hebt u echter vaak klachten, of herkent u zich juist in de klachten die passen bij een te hoge bloedsuikerspiegel? Neem dan contact op met uw huisarts. g

Met een glucosemeter kan een patient de glucoseconcentratie in het eigen bloed meten. Het meten van deze bloedsuikerspiegel is onder andere belangrijk voor suikerpatienten en personen met een verstoorde glucose tolerantie. Een regelmatige zelfcontrole staat hen dan ook toe om tijdig in te grijpen en allerhande verwikkelingen te voorkomen. Op basis van verkregen resultaten kan de patient de te nemen acties bepalen (bv. eten, insuline gebruiken etc.). De behandelende arts zal de patient informeren met betrekking tot de meetsequentie (opeenvolgende meetwaarden) en de betekenis van de door de bloedsuikermeter gemeten waarden.

Problemen met uw bloedsuikerspiegel hoeven niet altijd te betekenen dat u diabetes heeft, echter kan dit wel een mogelijkheid zijn. Het is goed om dit te laten controleren en u voor te laten lichten. Er zijn 2 typen diabetes, te type 1 en type 2. Diabetes type 2 is te genezen. Door uw leefstijl en dieet aan te passen, is het mogelijk om van diabetes type 2 te genezen. Diabetes type 1 is vooralsnog niet te genezen.


Bron: Diabetesfonds

Terug naar overzicht

Wilt u een afspraak maken voor een pedicure behandeling?

Afspraak maken
Bekijk en schrijf reviews