Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pedicural Voetzorg. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pedicural Voetzorg. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Pedicural Voetzorg met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Pedicural Voetzorg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Pedicural Voetzorg alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pedicural Voetzorg niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Pedicural Voetzorg, welke geen eigendom zijn van Pedicural Voetzorg, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Pedicural Voetzorg. Hoewel Pedicural Voetzorg uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pedicural Voetzorg worden onderhouden wordt afgewezen.

Pedicure afspraak maken
Of bel
010 262 03 57

Bent u benieuwd naar onze tarieven?

Bekijk tarieven

Wat andere cliënten zeggen

4

Ben zeer tevreden over deze beide pedicures. Keurig nette salon.

- Onbekend

 

Bekijk alle reviews
Bekijk en schrijf reviews